Σύστημα
Εισροών-Εκροών

Η εταιρεία μας

Η KOSMOTEK PUMPS ιδρύθηκε το 2005 με αρχική δραστηριότητα της την αντιπροσώπευση στις Ελλάδα, Σκόπια και Αλβανία ενός από τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής αντλιών καυσίμων και διανομέων υγραερίου παγκοσμίως, την TATSUNO EUROPE a.s.