Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Πρατηρίων
SMART TOP GAS

     Το  SMART TOP GAS αποτελεί το πληρέστερο εμπορικό πρόγραμμα διαχείρισης πρατηρίων καυσίμων.

     Το λογισμικό SMART TOP GAS έκδοσης λιανικών πωλήσεων και τιμολογίων συνδυάζει την άρτια δομή του με την οικονομική τιμή και την ευκολία στη χρήση.

     Βασικά πλεονεκτήματα :

 • Φιλική εφαρμογή για κάθε χρήστη, ανεξαρτήτως του επιπέδου γνώσεων του στη χρήση υπολογιστών.
 • Προσιτό σε κάθε επιχείρηση λόγω του χαμηλού κόστους απόκτησής του και της ετήσιας υποστήριξής του.
 • Σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο χρήστης με ελάχιστες κινήσεις να διαχειρίζεται τις λειτουργίες του προγράμματος σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο.
 • Λειτουργεί με Τεχνολογία αιχμής.
 • Διασύνδεση με Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή ΕΑΦΔΣΣ.

 

Μεταξύ άλλων παρέχονται :

 • Ειδικό Λογισμικό έκδοσης Αποδείξεων και τιμολογίων.
 • Εύκολος μετασχηματισμός αποδείξεων σε τιμολόγια και δελτία αποστολής
 • Συγκεντρωτικά τιμολόγια και καταστάσεις δελτίων αποστολής και αποδείξεων.
 • Ταμείο ημέρας.
 • Κάλυψη Mini Market
 • Στοιχεία Πελατών. Καρτέλα Πελάτη
 • Εισαγωγή στοιχείων πελάτη από ΓΓΠΣ με χρήση Α.Φ.Μ
 • Touch Περιβάλλλον – Εύχρηστο
 • Αυτοματοποίηση πωλήσεων λιανικής με δυνατότητα χρήσης barcode scanner.
 • Τιμολόγηση Πετρελαίου Θέρμανσης με σύνδεση με το σύστημα εισροών εκροών.
 • Έκδοση τιμολογίων πετρελαίου θέρμανσης, αποδείξεων λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης & Λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης από αντλία (μπιτόνι)
 • Έλεγχος αριθμών ΔΕΗ.
 • Δημιουργία αρχείου για την αυτόματη εισαγωγή πωλήσεων του πετρελαίου θέρμανσης στο σύστημα Ήφαιστος.
 • Αποστολή στο MyData πωλήσεων χονδρικής και λιανικής
 • Αυτοματοποίηση πωλήσεων λιανικής με δυνατότητα χρήσης barcode scanner.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

          Η KOSMOTEK PUMPS παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών υποστήριξης που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πρατηρίου και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε απαίτηση και ανάγκη. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας διαθέτει επαρκής δεξιότητες και μεγάλη εμπειρία στα προϊόντα λογισμικού της εταιρείας και παρέχει στους πελάτες μας την βέλτιστη υποστήριξη με χρήση προηγμένων εργαλείων, τεχνολογιών και υπηρεσιών.

          Επιπλέον, οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες, πόρους, υπηρεσίες, ερωτήσεις-απαντήσεις, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που λειτουργούν συμπληρωματικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών υποστήριξης τους.

          Οι υπηρεσίες υποστήριξης κατηγοριοποιούνται βάσει του τρόπου παροχής των σε:

 • Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου (Help Desk)
 • Απομακρυσμένη διασύνδεση (Remote access) και
 • Επί τόπου επίσκεψη όπου αυτό απαιτείται.