ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η διαχείριση στόλου οχημάτων για Ιδιωτικής Χρήσης Πρατήρια αλλά και για όλα τα πρατήρια καυσίμων, παρέχει μια σειρά από ολοκληρωμένες λύσεις  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αποτελεσματικότητας και της εξοικονόμησης χρημάτων, όσον αφορά τον ανεφοδιασμό και γενικότερα την κατανάλωση καυσίμων.

 • Το ιδιωτικό πρατήριο λειτουργεί με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο όλο το 24ωρο, χωρίς την ανάγκη παρουσίας προσωπικού εξυπηρέτησης
 • Η διαδικασία ανεφοδιασμού είναι απλή και πραγματοποιείται από τον οδηγό του οχήματος.
 •  Μόνο τα εγκεκριμένα οχήματα ή οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί μπορούν να παραλαμβάνουν καύσιμα.
 • Η παραδοθείσα ποσότητα καυσίμων ανά όχημα καταγράφεται ηλεκτρονικά, χωρίς την δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης.
 • Με την ολοκλήρωση του ανεφοδιασμού σε κάθε εταιρικό όχημα, εκδίδεται αυτόματα το κατάλληλο παραστατικό και κάποια από τα στοιχεία που μπορούν να αναγράφονται είναι:
 • Στοιχεία εταιρικού πελάτη
 • Ημερομηνία και ώρα ανεφοδιασμού
 • Ποσότητα και Τύπος καυσίμου
 • Τιμή λίτρου (Προαιρετικά)
 • Συνολική Αξία (Προαιρετικά)
 • Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος
 • Ονοματεπώνυμο Οδηγού
 • Οδόμετρο οχήματος κατά η στιγμή του ανεφοδιασμού (Προαιρετικά)