Απομακρυσμένη διασύνδεση (Remote access)

• Επί τόπου επίσκεψη όπου αυτό απαιτείται

Η KOSMOTEK PUMPS παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών υποστήριξης που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πρατηρίου και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε απαίτηση και ανάγκη.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας διαθέτει επαρκής δεξιότητες και μεγάλη εμπειρία στα προϊόντα λογισμικού της εταιρείας και παρέχει στους πελάτες μας την βέλτιστη υποστήριξη με χρήση προηγμένων εργαλείων, τεχνολογιών και υπηρεσιών.            

Επιπλέον, οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες, πόρους, υπηρεσίες, ερωτήσεις-απαντήσεις, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που λειτουργούν συμπληρωματικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών υποστήριξης τους.

Προσφέρονται υπηρεσίες τηλευποστήριξης διευρυμένου ωραρίου και για τις Κυριακές και αργίες.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας