ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εισροών Εκροών της KOSMOTEK PUMPS μέσω της εφαρμογής Smart Manager συνδέεται και διαχειρίζεται :
~Αντλίες Καυσίμων & Διανομείς LPG
~Βυθομετρικές Ράβδους Δεξαμενών
~Αυτόματο Πωλητή OPT,
~Εταιρικούς πελάτες
~Υπαλλήλους, κ.α


Η Εφαρμογή μας είναι πλήρως εναρμονισμένη και με τις Προδιαγραφές του Συστήματος Εισροών – Εκροών βάσει του Εθνικού Νόμου 3784-ΦΕΚ 137/07-08-2009 όπως έχει ψηφιστεί, τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ2-1617/07-12-2010 & Φ2-2022/14-11-2012 και την ισχύουσα νομοθεσία. Το σύστημα Εισροών-Εκροών καλύπτει το σύνολο της διακίνησης των υγρών καυσίμων σε κάθε πρατήριο, με αυτόματη καταγραφή των διακινούμενων όγκων, αυτόματη έκδοση ισοζυγίου για τις εισροές – εκροές και αποστολή των στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ.

Το σύστημα διασυνδέεται με όλους τους γνωστούς τύπους αντλιών μέσω FORCOURT CONTROLLERS, των οίκων ITLENABLER και DOMS.

Επίσης, διασυνδέεται με όλους τους γνωστούς τύπους βυθομετρικών ράβδων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελληνική αγορά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Φιλική εφαρμογή προς τον χρήστη, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Λειτουργική και αξιόπιστη, έχοντας ήδη διασυνδεθεί με όλους σχεδόν τους τύπους αντλιών.
 • Δυναμικό περιβάλλον, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των πρατηρίων.
 • Διαθέτει πολλές περισσότερες λειτουργίες διαχείρισης του πρατηρίου από τις απαιτήσεις του νόμου για το σύστημα εισροών – εκροών.
 • Προκαθορισμός ποσού ή όγκου της πώλησης (Preset) με επιλογή ακροσωληνίου και προϊόντος.
 • Άμεση δυνατότητα ελέγχου κατάστασης της κάθε αντλίας ξεχωριστά, καθώς και άνοιγμα ή κλείσιμο όλων των αντλιών.
 • Δυνατότητα προέγκρισης και εμφάνισης άμεσα έως 6 συναλλαγών ανά σημείο πώλησης.
 • Εκτύπωση συνόλων ανά βάρδια, ημέρα ή ανά επιλογή ημερομηνιών και επιλογή εκτύπωσης ανά αντλία, ακροσωλήνιο, προϊόν, κλπ
 • Καταγραφή συναλλαγών ανά τρόπο πληρωμής.
 • Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων δεξαμενών με μετρητές δεξαμενών.
 • Εμφάνιση ύψους καυσίμου σε mm, ανίχνευση ύψους νερού σε mm και θερμοκρασία καυσίμου στις δεξαμενές στην φυσική και στους 15ºC.
 •  Ηχητική και οπτική σήμανση για τους συναγερμούς των δεξαμενών.
 •  Αυτόματη παραλαβή καυσίμων, εκτύπωση αναφορών.
 • Έλεγχος και Αναφορές Διαρροών.
 • Διασύνδεση με RFID και αναφορά εισπράξεων ανά υπάλληλο, κλπ.
 • Διασύνδεση και λειτουργία με Αυτόματο Πωλητή (OPT) 24/7.
 • Δυνατότητα λειτουργίας Ιδιωτικού Στόλου Οχημάτων, με καταγραφή και παρακολούθηση οχημάτων, κέντρα κόστους, ομάδες οχημάτων, χιλιόμετρα ανά όχημα κ.ά.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

          Η KOSMOTEK PUMPS παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών υποστήριξης που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πρατηρίου και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε απαίτηση και ανάγκη. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας διαθέτει επαρκής δεξιότητες και μεγάλη εμπειρία στα προϊόντα λογισμικού της εταιρείας και παρέχει στους πελάτες μας την βέλτιστη υποστήριξη με χρήση προηγμένων εργαλείων, τεχνολογιών και υπηρεσιών.

          Επιπλέον, οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες, πόρους, υπηρεσίες, ερωτήσεις-απαντήσεις, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που λειτουργούν συμπληρωματικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών υποστήριξης τους.

          Οι υπηρεσίες υποστήριξης κατηγοριοποιούνται βάσει του τρόπου παροχής των σε:

 • Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου (Help Desk)
 • Απομακρυσμένη διασύνδεση (Remote access) και
 • Επί τόπου επίσκεψη όπου αυτό απαιτείται.