ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ AdBlue

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Υδραυλικά μέρη TATSUNO (Ιαπωνίας)
  • Ηλεκτρονικά καταγραφικά PDEX5
  • LCD displays (7-6.5-5)
  • Παλμοδότες TATSUNO (Ιαπωνίας) με encrypted AES 128 data transfer
  • Ηλεκτρονικοί αθροιστές
  • Infra-red τηλεχειριστήριο.
  • Ελαστικοί σωλήνες και ακροσωλήνια ZVA-ELAFLEX (Γερμανίας)
  • Προκαθορισμός χρημάτων ή ποσότητας (Preset)

 

Ταχύτητα Ροής: 

40 L/min – φορτηγά και λεωφορεία 
10 L/min – αυτοκίνητα

Ακρίβεια Μέτρησης:

± 0.15% (at min. ελάχιστη παράδοση 5 Λίτρα)

Μέγιστη Πίεση:

0.35 MPa

Τροφοδοσία: 

230V +10% -15%, 50Hz
max.150VA

  

Θερμοκρασία Λειτουργίας: 

0°C ÷ +50°C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

BMP511.SD/AdB 1 αναρρόφηση / 1 Ακροσωλήνιo 

BMP512.SCD/AdB 1 αναρρόφηση / 2 Ακροσωλήνια