Ογκομέτρηση Δεξαμενών

Η KOSMOTEK PUMPS με τον συνεργάτη της Metricon διενεργεί ογκομετρήσεις δεξαμενών χωρητικότητας από 0,5 έως 100 m3 και βυτίων μέσω ενός Συστήματος Αυτοματοποιημένης Ογκομέτρησης Δεξαμενών.

Μετά την ολοκλήρωση της ογκομέτρησης παραδίδονται: