ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ EMR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντικατάσταση μηχανικών καταγραφικών. Εγκατάσταση σε όλους τους πιστοποιημένους ογκομετρητές. Διασύνδεση με το σύστημα εισροών – εκροών.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας